Prison Academy

 

 

Varför ska du köra en Prison Academy med ditt företag?

 

Här kommer några bra svar på den frågan!

 

KOMMUNIKATION: Diskussion och opinionsutbyte för att lösa cellerna och problemen uppmuntras.

 

MOTIVATION: Ju mer bekväm de anställda känner sig för att uttrycka sig i en cell, desto mer självförtroende får de. Detta gör dem ivriga att ta upp nya utmaningar!

 

SAMARBETE: Framgångsrika team-aktiviteter för inte bara medarbetarna närmare varandra, utan driver dem också till framgångsrika och kreativa arbetsidéer och lösningar.

 

LEDARSKAP: Genom konkurrens och interaktion tenderar produktiviteten att stiga. Människor som är naturligt födda ledare kommer att visa sin karisma levande i våra utmaningar.

 

PRODUKTIVITET: Medarbetare kommer att förstå sina kollegors förmågor, svagheter och intressen bättre efter att ha slutfört vår utmaning utanför den vardagliga arbetsplatsen.

 

KREATIVITET: När en grupp människor sätts i ett litet utrymme och ges ett visst mål, kommer de att försöka nå detta mål. För att uppnå detta kommer de att tänka utanför boxen och komma med nya idéer.

 

MÖJLIGHETER: Genom ett underhållande och interaktivt spel kommer några kvalitetsvärden av gruppen att dyka upp tydligt. Deras gränser, kreativitet, styrkor och svagheter som en grupp kommer tydligt att beskrivas genom spelet.

 

TEAM BONDING: Kommunikation och socialisering mellan kollegor är ett av de bästa sätten att förbättra produktiviteten på arbetsplatsen.

 

PROBLEMLÖSNING: När en grupp försöker lösa ett problem/cell genom en rolig och utmanande aktivitet, är de lika redo att möta och lösa problem på arbetsplatsen.

 

GRÄNSER: Prison Academy ökar förtroendefaktorn bland anställda, eftersom det vanligtvis finns ett mellanrum mellan personal och ägare/chefer. Vårat program erbjuder ledningen chansen att utmana sig själv tillsammans med personalgruppen, alla på samma nivå.